Natječaji / Javni pozivi

03. kolovoza 2018. -31. prosinca 2019.
Otvoreni

Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Socijalna uključenost
KORISNICI SREDSTAVA:
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Otvorenim trajnim Pozivom ukupne vrijednosti 40.500.000,00 kn razvit će se i proširiti mreža izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata koja će se temeljiti na suradnji s udrugama iz Domovinskog rata, a kojima će se dodjeljivati potpore za pružanje usluga navedenim ciljnim skupinama Poziva.

Usluge za ciljne skupine obuhvaćat će pružanje psihosocijalne pomoći, zdravstvene skrbi i pomoći pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti, a njihova svrha je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i unaprjeđenju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Također, provedbom projekata udruge iz Domovinskog rata imat će mogućnost razvijanja postojećih znanja, stjecanja novih znanja i vještina te zapošljavanja novih stručnjaka, što će ojačati njihove kapacitete za pružanje usluga ciljnoj skupini te omogućiti kvalitetnu nadopunu postojećeg sustava skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

Sredstva za ovaj Poziv koristit će se isključivo za provođenje aktivnosti čija je namjena povećati socijalnu uključenost i veću dostupnost socijalnih usluga te koje su javnog/socijalnog karaktera i koje nemaju stvarni ili potencijalni učinak narušavanja tržišnog natjecanja te shodno tome ne predstavljaju potpore male vrijednosti, niti državne potpore za prijavitelje niti njihove partnere. Prijavitelji niti njihovi partneri ne smiju dodijeljena sredstva koristiti za ulaganje ili širenje sadržaja gospodarskog i komercijalnog karaktera.

VAŽNO!!

Dana 01. listopada 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“obustavlja ESF Poziv „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata”, u periodu od 01. listopada 2018. u 16:00 sati, pa sve do 31. prosinca 2018. godine do kraja dana. Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva. Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, isti se obustavlja počevši od 01. listopada 2018. u 16:00, pa do kraja dana 31. prosinca 2018. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na pristigle upite.