Natječaji / Javni pozivi

07. prosinca 2017. -28. lipnja 2019.
Otvoreni

Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Trgovačka društva

U okviru ovog Poziva ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iznosi 4.250.000,00 kn. Raspoloživa sredstva dodjeljivat će se kao potpore male vrijednosti (de minimis potpore) kroz Program dodjele de minimis potpora za provedbu Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda, u skladu s Uredbom (EU) br. 1407/2013 o de minimis potporama. Najniža vrijednost potpore po prijavitelju iznosi 30.000,00 kn, a najviša vrijednost 500.000,00 kn. Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti po de minimis potpori za mikro, mala i srednja poduzeća iznosi 85%. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, priprema prijave na ovaj Poziv, provedba nabave za potrebe projekta, informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7 Poziva, upravljanje projektom te promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.9 Poziva. Projekti financirani iz ovog Poziva moraju se provoditi na području grada Belog Manastira.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije obaviještava potencijalne prijavitelje kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u Gradu Belom Manastiru, referentna oznaka: KK.08.2.1.12,  objavljena prva izmjena Poziva objavljenog dana 7.12.2017., kojom se između ostalog izmjenjuje rok za zaprimanje projektnih prijedloga. Prijave projekata biti će moguće tek od od 30.04.2018.g.

Izmjena Poziva objavljena  je u sustavu eFondovi na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=38dc2018-9cc0-4ee6-ab44-1962747f1a27&pozivVersionId=a28b0696-da28-4511-a362-9bbb251ee699

VAŽNO!

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije najavljuje drugu izmjenu pojedinih dijelova prijavnog obrasca i dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru“.

Izmjene će biti manjeg značaja sa ciljem pojednostavljenja dokumentacije Poziva te će dokumentacija biti objavljena odmah po odobrenju iste.

Početak zaprimanja projektnih prijedloga pomaknut će se na mjesec svibanj 2018. godine, a o točnom datumu ministarstvo će obavijestiti naknadno.

VAŽNA OBAVIJEST!

U skladu s točkom 3.3 Uputa za prijavitelje, Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.08.2.1.12 Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru obustavljen je na određeno vrijeme, jer je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijava dosegnuo 200% ukupno raspoloživog iznosa Poziva.