Natječaji / Javni pozivi

08. lipnja 2017. -31. prosinca 2018.
Otvoreni

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Energetska_ucinkovitost_zasita_okolisa
KORISNICI SREDSTAVA:
  • jlrs

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Saniranje lokacija onečišćenih otpadom je jedan od ciljeva gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. i određeno je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17).