Natječaji / Javni pozivi

08. svibnja 2018. -19. listopada 2018.
Otvoreni

Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Edukacije / prekvalifikacije / pomoć zapošljavanju
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Građani

Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 18.000.000,00 kuna, od čega je:
– iznos sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski
potencijali 2014.-2020. 15.300.000,00 kuna (85%)
– iznos nacionalnih sredstava 2.700.000,00 kuna (15%).

KORISNICI KOJIMA JE OTVORENI JAVNI POZIV NAMIJENJEN
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08) .

NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima koja se
izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Prijave se zaprimaju od 1.09.2018. godine do 19.10.2018. godine