Natječaji / Javni pozivi

04. svibnja 2018. -16. kolovoza 2018.
Otvoreni

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj:

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove

Prihvatljivi Prijavitelji: 

Komponenta 1. : organizacije civilnog društva – udruge;

Komponenta 2: socijalni partneri –  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine.

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 76.000.000,00 HRK

Komponenta 1: 66.000.000,00 HRK;

Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK