Natječaji / Javni pozivi

24. svibnja 2019. -31. prosinca 2019.
Otvoreni

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Socijalna uključenost
KORISNICI SREDSTAVA:
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor
  • Građani
  • Ostali

Svrha ovog Poziva: Svrha ovog Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Predmet ovog Poziva: Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici.

Ukupna bespovratna sredstava: 616.200.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Organizacije civilnog društva, Ustanove, Srednji poduzetnici, Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici