Natječaji / Javni pozivi

16. srpnja 2021. -30. rujna 2021.
Otvoreni

7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Javna infrastruktura
 • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
 • jlrs
 • Znanstvene organizacije / škole / učilišta / vrtići
 • Ostali

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. lipnja 2021. godine treći natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

KORISNICI:

 • jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
 • javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
 • dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

VISINA POTPORE:

 • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

→Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu započinje 16. srpnja 2021. godine u 12:00 sati, a završava 30. rujna 2021. godine u 12:00 sati.

→Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju na isti način kao i prvi dio zahtjeva za potporu.