Natječaji / Javni pozivi

10. ožujka 2021. -31. svibnja 2021.
Otvoreni

JAVNI POZIV za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva
 • socijalni_poduzetnici_zadruge

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini.

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja (nastavno: potpora) dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
 • kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju, odnosno do 25% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 25.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti osim djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i turizma.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • nabave alata, strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti,
 • nabave dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija,
 • nabave mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,
 • kupovine, izgradnje i rekonstrukcije poslovnog prostora,
 • investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora,
 • opremanja poslovnog prostora (kupovina, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i specifičnih dijelova interijera poslovno-proizvodnog prostora po mjeri),
 • nabave računalne opreme, kupovine ili zakupa licenciranih računalnih programa,
 • licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,
 • pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja  prava uporabe znakova kvalitete,
 • stručnog osposobljavanja,
 • istraživanja tržišta, kreiranja brenda, dizajniranja proizvoda, izrade i održavanja web stranice, izrade promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.