Natječaji / Javni pozivi

02. siječnja 2024. -16. veljače 2024.
Otvoreni

Otvoreni javni poziv za Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2023. godinu

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Investicije u povećanje konkurentnosti poduzetnika
 • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva
 • Ostali

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2023. godinu.
 
Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Ciljevi ovog Programa su:

 • rast i razvoj poduzetništva,
 • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti,
 • uravnotežen regionalni razvoj.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Prijave se zaprimaju isključivo od 2. siječnja do 16. veljače 2024. godine.

Ukupna vrijednost Programa je 1.327.228,08 eura

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 7.000,00 eura.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 14.000,00 eura.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi su:

 1. nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
 2. poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,
 3. usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju novog proizvoda/usluga (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.)
 4. marketinške aktivnosti, nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora), korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i dizajn promidžbenog materijala,
 5. edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja 2023. godine.